VISI & MISI

VISI
Menjadikan BUKM sebagai satu badan pemangkin kecermerlangan MARA melalui jaringan aktiviti kebajikan dan dakwah.
MISI
Berusaha meningkatkan kesedaran di kalangan ahli dan warga MARA dalam aspek komitmen, akauntabiliti dan integriti melalui tarbiyah, dakwah dan kebajikan selaras dengan aspirasi MARA.