Objektif

1. Mengadakan program kesedaran dan penghayatan untuk ahli dan warga MARA dalam aspek aqidah, ibadah dan akhlak.
2. Menyediakan peruntukan kebajikan untuk membantu ahli badan (BUKM)
3. Melahirkan ahli yang menguasai ilmu dan berketrampilan