Lujnah

LUJNAH PROMOSI, PERHUBUNGAN & PENERBITAN
Ahli Jawatankuasa :-  
  i. En. Mohd Amri Bin Kamarudin (EXCO)
  ii. En. Mohd Ashraff Bin Lokman  
  iii. En. Mohd Irwan Shah Bin Ahmad  
  iv. YM Syed Wazir Bin Syed Isa  
  v. En. Ahmad Khairi Bin Yusop  
Fungsi :-  
  1. Merancang aktiviti yang bertujuan menyebarkan maklumat dan menarik minat warga MARA kepada BUKM melalui edaran risalah dan bulletin.
  2. Membuat dokumentasi segala aktiviti badan seperti mengambil gambar dan rakaman video.
LUJNAH KEBAJIKAN
Ahli Jawatankuasa :-
  i. En. Hasbullah Bin Ishak (EXCO)
  ii. En. Asnor Bin Ahmad Taha (EXCO)
  iii. En. Mohd Sharil Bin Sarifhudin
  iv. En. Mohd Shakeran Bin Shapawi
Fungsi :-
  1. Mengurus dan menyelaraskan aktiviti kebajikan yang terkandung dalam buku peraturan badan seperti khairat kematian, hadiah pelajaran, sakit dan sebagainya.
  2. Menyalurkan bantuan - bantuan lain yang mana tidak dijelaskan dalam buku peraturan badan yang mana atas budibicara dan kelulusan exco seperti mangsa tragedi kebakaran, banjir dan peperangan dan sebagainya.
LUJNAH TARBIAH DAN DAKWAH
Ahli Jawatankuasa :-
  i. En. Adnan Bin Ahmad (EXCO)
  ii. En. Mohd Faiross Bin Mohd Aris (EXCO)
  iii. Pn. Rusnaini Binti Mohd Rasol (EXCO)
  iv. Pn. Junaidah Binti Hj Sedik
  v. En. Roszaimi Bin Abdul Rahim
Fungsi :-
  1. Mengendalikan pengajian agama.
  2. Merancang kursus untuk ahli.
  3. Bekerjasama dengan lujnah lain dalam program khidmat masyarakat seperti program Islamsasi bersama orang asli, anak - anak yatim dan fakir miskin dan sebagainya.
  4. Bekerjasama dengan badan - badan lain dalam program dakwah dan tarbiyah seperti Jabatan Agama Islam Negeri, NGO seperti ABIM, IKIM dan sebagainya.
  5. Program - program bimbingan untuk anak - anak ahli dan anak kakitangan MARA.
LUJNAH HELWA
Ahli Jawatankuasa :-
  i. Hjh Badariah Binti Hashim (EXCO)
  ii. Pn. Norhayati Binti Ishak
  iii. Pn. Normala Binti Khalid
  iv. Pn. Siti Khodijah Binti Ismail
  v. Pn. Hajar Sarina Bt Abdul Manap
  vi. Pn. Suryani Bt Shamsudin
  vii. Pn. Asfardilahwati Binti Abdullah
  viii. Pn. Padilah Binti Md Isa
Fungsi :-
  1. Memberi kefahaman asas Islam yang syumul kepada ahli - ahli wanita BUKM (HELWA) khasnya dan semua anggota wanita MARA amnya. Aktiviti dan program (HELWA) yang dijalankan termasuklah Kuliah Jumaat yang memfokuskan ilmu - ilmu tasauf, aqidah, tafsir dan fekah dengan memanggil penceramah - penceramah jemputan terpilih.
  2. Menggalakkan semua anggota Helwa mendalami dan memperbaiki bacaan Al-Quran melalui kelas- kelas Tajwid yang diadakan disamping menganjurkan kelas- kelas Tadarus Al-Quran di setiap bulan Ramadhan.
  3. Mempelbagaikan program kefahaman Islam antara yang dicadangkan adalah seperti khemah Ibadah, program motivasi keluarga, kursus haji dan umrah, kursus menguruskan jenazah, kem - kem motivasi untuk anak - anak dan sebagainya.